Katalog produktů :

Jak nakupovat
Obchodní podmínky
Reklamační řád
info (zav) lelek.com
Informace o firmě Náhradní plnění Internetový obchod Registrace Kontakty
Přihlásit:

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.lelek.com. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Dodavatel / prodávající:

Ing.Oldřich Lelek


28.října 1607,
504 01 Nový Bydžov,
IČO:13204467.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajiš»uje prodávající, s vyjímkou případu, kdy si dodávku převezme kupující osobně v kamenné prodejně prodávajícího. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

Doručení

 • Doručení Českou poštou nebo DPD - pro doručení používáme služeb České pošty a DPD. Při hodnotě objednávky nad 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč s DPH) je doprava zboží ZDARMA - hradí prodávající.Toto se nevztahuje na dodávku těžkého drogistického zboží. Při menších dodávkách a při dodávkách drogistického zboží je účtována cena dle tarifu České pošty či DPD.Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 • Osobní odběr - je možný osobní odběr objednaného zboží kupujícím v kamenném obchodě na adrese: třída B.Smetany 1216, 504 01 Nový Bydžov.

 • Placení

  • DOBÍRKA - platba v hotovosti při převzetí zásilky kupujícím od dopravce. Dopravce zašle vybranou částku na náš účet.

  • ZÁLOHOVÁ FAKTURA - platba bankovním převodem z bankovního účtu kupujícího na učet prodávajícího na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím.

  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

  Odstoupení od smlouvy

  Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je povinen kupující o odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.Náklady spojené s navrácením zboží zpět obchodníkovi nese kupující. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti dní od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

  Storno objednávky

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Prodávající může zrušit objednávku i bez udání důvodu.

  Ochrana osobních dat

  Prodávající se zavazuje, že osobní údaje uvedené v registraci budou použity pouze pro plnění objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě. Vyjimku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby při plnění objednávky (přepravní služba atd).

  Mimosoudní řešení sporu

  „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,Ústřední inspektorát - oddělení ADR, štěpánská 15,120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .“

  Reklamace

  Místem pro uplatnění reklamace je prodejna prodávajícího na adrese: třída B.Smetany 1216, 504 01 Nový Bydžov. 
Váš Nákup:
0,-
Obsah košíku

Objednat!
 
Akční nabídka
ROCK GRAPHITE S1P, ESD
Cena bez DPH: 1 035,00 Kč
Detail produktu


Copyright ©  ing. Oldřich Lelek 2017